bedrijfs strategie

Onze bedrijfsvoering is in de eerste plaats gericht op het produceren van melk van hoge qualiteit met goede gehaltes qua vet en eiwit . Dit kunnen wij alleen realiseren door goede zorg en aandacht aan onze koeien te geven . Ons bedrijf is wat men noemt een 'gesloten' bedrijf, er worden geen dieren aangekocht, onze eigen vaarskalfjes houden we aan en fokken we zelf op.

Uiteraard speelt de kostprijs ook een belangrijke rol ; we proberen de koeien te voeren met de door ons zelf verbouwde gewassen zoals gras met veel klaver(zoals u op de foto kunt zien), mais en voederbieten en zo min mogelijk kachtvoer. Door het relatief zachte klimaat zijn de dames tussen de 7 en 8 maanden dag en nacht buiten, de zeer gunstige ligging van de graspercelen rondom de boerderij maakt dit mogelijk. Gedurende deze periode komen de dames alleen binnen om 2x per dag te worden gemolken.

Het jongvee blijft gemiddeld 8 maanden dag en nacht buiten en worden en worden indien nodig bijgevoerd met hooi en brokken.

DCP 0864

manitou + kieper

Een melkveebedrijf!

We hebben een melkveebedrijf! 

Onze eerste prioriteit is het leveren van melk.  Tot 2012 hebben we ook graan verbouwd omdat we ruim in ons voer zaten en meer dan grond genoeg hebben. Daar zijn we toen mee gestopt omdat we sinds dien meer melk zijn gaan produceren en meer koeien en jongvee zijn gaan houden. In Bretagne hebben we geen fosfaat probleem zoals in Nederland en we hebben hele goede en praktische  gebouwen waar het voeren van de dieren met de voermengwagen relatief weinig arbeid vraagt.  Zo zijn we nu een melkveebedrijf zonder andere neven activiteiten en dat vinden we heel plezierig want ons hart ligt bij de koeien. 

We werken al jaren samen met een vaste medewerker die 20 uur per week in dienst is.

We staan altijd open voor verbetering. Drikus is daarom ook lid van een studiegroep om met collega's ervaringen uit te wisselen en van andere collega's te leren.

En waar we kunnen vooral wat betreft  fysiek veeleisend werk, willen we de machines gebruiken die voor dit doel zijn gemaakt. Het welzijn en de gezondheid van zowel dier als mens staan voorop.

4eme Trim 2004 004

Ons bedrijf mag 750.000 liter melk leveren aan de cooperatie, heeft in totaal ongeveer 100 ha grond waarvan 80 ha waarop  we  de koeien kunnen laten grazen rondom de gebouwen en er zijn gemiddeld over het jaar 105 melkkoeien en 100 stuks jongvee aanwezig.

Er is een ligboxenstal voor het melkvee gebouwd in 1992 met een mestschuif en een melkstal 2x9 stands (voorheen 2x6) in 2013 volledig vernieuwd we melken nu met het merk SAC christensen ook is de stalinrichting, de boxen met matrassen en rubberafdektapijt vernieuwd en ook de mestschuif is vervangen door een nieuwe. In 2001 hebben we een nieuwe jongveestal (zie foto) gebouwd naar nederlands model met putten en roosters en in 2015 een stal voor de drachtige vaarzen en droogstaande koeien, ook met putten en roosters maar ook een gedeelte op stro , voor de dames die binnenkort gaan kalven. Een oude hangar hebben we omgebouwd tot kalverstal voor de allerkleinsten . Andere oude gebouwen hebben we opgeknapt en worden nu gebruikt voor opslag van stro, hooi en machines.