Ons bedrijf en bedrijfs-voering

Op ons bedrijf produceerden we het afgelopen jaar (2015) ruim 700.000 liter melk, we hebben 88 ha land en gemiddeld 95 melkkoeien en 90 stuks jongvee .

We werken met veel plezier samen met onze medewerker die al vanaf het begin bij ons in dienst is. We proberen natuurlijk daar waar mogelijk wel steeds dingen te verbeteren maar we werken om te kunnen leven en niet andersom. Het fysiek zware werk laten we zoveel mogelijk over aan machines die daar voor gebouwd zijn.

Onze melkkoeien, rood en zwartbont

Koeien (9)

De koeien lekker buiten.

Bedrijfsfilosofie

We proberen melk te produceren van hoogwaardige kwaliteit en met goede gehaltes wat betreft vet en eiwit wat dus een goede melkprijs oplevert.

De koeien laten we zoveel mogelijk ruwvoer eten, geproduceerd op ons eigen bedrijf, dus zoveel mogelijk gras door de koeien zelf laten grazen in de wei. Gemiddeld zijn de dames 6 a 7 maanden dag en nacht buiten; ze worden 2 keer per dag gemolken in de melkstal.

We kopen alleen krachtvoer aan om het eiwittekort in het winterrantsoen aan te vullen, als de koeien naar buiten gaan stoppen we met het geven van eiwitbrok. We zijn wat voer betreft zelfvoorzienend we hebben elk jaar genoeg voervoorraad voor de winter en in de weide-periode grazen de koeien zoveel mogelijk buiten. We kiezen bewust voor een laag krachtvoergebruik om de voerkosten laag te houden en omdat we van onze koeien geen topsporters willen maken die maar een korte carriere hebben. Met deze strategie denken we het hoogste rendement te behalen. We vinden het geen probleem een paar gezonde koeien extra te melken iedere dag. Koeien die iedere dag een topproductie moeten leveren hebben ons inziens een kortere levensduur en vaak hogere dierenarts kosten tot gevolg.

 

le traite

Wat een toeval, op kleur geselecteerd

De fokkerij

Ook in de fokkerij proberen we bewuste keuzes te maken door sterke, evenwichtige en economische koeien te fokken , hierbij maken we gebruik van de Triple AAA methode. Waarover later meer.

De fokkerij is vooral gericht op het verhogen van het eiwitgehalte, het beenwerk vinden we heel belangrijk , koeien lopen nu eenmaal veel en moeten veel kunnen vreten om melk te kunnen produceren. Slecht beenwerk maakt een koe minder mobiel waardoor ze dus ook minder vreet. De uiers krijgen ook veel aandacht in de eerste plaats omdat een goede uier heel plezierig is om te melken maar het oog wil ook wat. We verkopen ieder jaar gemiddels 15 tot 25 vaarzen en de potentiële koper kijkt vooral graag naar een mooi uier. Ook de duurzaamheid, het celgetal en de vruchtbaarheid bepalen mede de stierkeuze . Onze keuze voor roodbont  vee is is ook mede bepaald doordat we ze niet alleen mooier vinden maar ze zijn ook sterker.

P1540855

De kalfjes in hun groepshok

Jongvee aanwas

Alle vrouwelijke kalveren die geboren worden fokken we zelf op, daarmee kunnen we steeds wat betreft vernieuwing van de veestapel een keuze maken uit een grote groep; ook zijn we daardoor een gesloten bedrijf en kopen nooit beesten aan van buitenaf, wat ziekte-insleep voorkomt en ons de kans geeft onze fokkerijdoelen zelf bij te stellen of aan te scherpen.

Louche

Louche (onze oudste koe) met zwangerschapsverlof!

Droogstand

Rust is natuurlijk een eerste vereiste voor een koe in droogstand(zwangerschapsverlof), dus niet meer melken en geen drukke dagdeling. Alle koeien worden bij ons standaard in de morgen drooggezet (wij geloven dat ze doordoor bijna altijd overdag kalven ) en we geven de koe ook 2 droogstands mineralenbolussen. Daarna halen we haar uit het koppel melkkoeien en doen haar buiten bij de groep droogstaande koeien. De droge koeien blijven bij ons het hele jaar  buiten. Buiten kunnen de uiers goed opdrogen, de koeien bewegen veel meer en dat voorkomt veel problemen bij het afkalven. Buiten is de kans op infecties ook veel minder dan in een volle stal plus de koeien krijgen veel minder gauw oedeem.  De koeien kunnen onbeperkt hooi vreten en krijgen een mengsel van mais en stro in beperkte mate bijgevoerd. Deze beperking is om te voorkomen dat de koeien vervetten wat weer meer kans op melkziekte geeft. In de winter halen we de koeien een paar dagen voor de verwachte kalfdatum naar binnen om aan het andere rantsoen en hun nieuwe omgeving te wennen. In de zomer lopen de koeien op een kale weide en laten ze zoveel als mogelijk buiten kalven indien nodig helpen we ze een handje maar in 80 a 90% van de gevallen kalven ze helemaal alleen.

De droogstand duurt gemiddeld 7 a 8 weken .