Onze melkkoeien, de veestapel

Toen we dit bedrijf kochten hebben we de gehele veestapel overgenomen , er waren 80 zwartbonte holstein koeien aanwezig en jongvee ter vervanging van de melkkoeien. Ook waren er 20 ossen om af te mesten.

Toen na 3 jaar de laatste ossen waren afgemest zijn we daar meteen mee gestopt en hebben ons toegelegd op het fokken van jongvee  en  de verkoop van afgekalfde vaarzen. Doordat we inmiddels een nieuwe jongveestal hadden gebouwd waren we goed ingericht om dit te kunnen doen. In Nederland hadden we voornamelijk roodbont vee en daar wilden we graag mee doorgaan.

Koeien260212

P1010626

Vers gras

Verhuizing van het vee uit nederland

We hebben 25 stuks roodbont jongvee vanuit Nederland meegenomen naar Frankrijk. Hierdoor konden we een goed begin maken met de roodbontfokkerij , onze dieren hadden al een zeer goed beenwerk en een potentieël hoger eiwitgehalte.

In het begin heeft de verhuizing van de dieren voor wat problemen gezorgd omdat deze dieren nog nooit buiten waren geweest en niet gewend waren vers gras met witte klaver te eten.