Fokkerij doelen

Onze fokkerij is vooral gericht op gezonde sterke koeien die lang op het bedrijf kunnen blijven. 

Onze veestapel bestaat voor de helft uit zwartbonte koeien en voor de helft uit roodbonte koeien.

P1380407

RodeKoe

Bedrijfsinspectie UPRA Prim' Holstein

Elk jaar laten we onze koeien keuren door de UPRA Prim' Holstein (vergelijkbaar met de nederlandse bedrijfsinspectie).
Toen wij in 2000 hier de koeien overnamen waren ze al van behoorlijk goed niveau wat betreft exterieur, goede uiers en voldoende maat; alleen het beenwerk liet o.i. nog te wensen over. Door stieren te selecteren die de benen verbeteren is ook dat gelukt naar een hoger niveau te tillen. 


De uitslag van de laatste inspectie (2011):       

 Ons bedrijfDepartement
Uiers: 83.6 81.6
Frame: 79.1 80.4
Robuustheid: 83.0 82.0
Benen: 80.9 79.1
Algemeen voorkomen: 82.2 80.9

 

1 koe met 92 punten = excellent 
11 koeien met 85 - 89 punten = erg goed 
53 koeien met 80 - 84 punten = goed
87% van onze koeien vallen in deze drie categorieën

P1550803

De uiers

Zoals u kunt lezen in bovenstaande tabel van de bedrijfsinspectie zijn de uiers van een goed niveau zijn met een gemiddelde van 83.6 punten, wat 2 punten hoger is dan het gemiddelde van het departement. De vererving van de uier ligt al jaren lager dan het gemiddelde en toch scoren de uiers van onze melkkoeien gemiddeld beter dan die van het departement. Hoe komt dat ? Daar zijn verschillende redenen voor te bedenken:

  • Pinken mogen bijvoorbeeld in hun pubertijd niet te vet zijn. Dus veel mais is niet goed voor deze jonge beesten omdat de uier in deze periode gevormd wordt.
  • Droge koeien buiten laten zodat ze veel bewegen, veel hooi of stro voeren dus structuur daardoor oedeemvorming kan worden voorkomen.
  •  De stierkeuze is ook van grote invloed op de uier. Wij gebruiken het triple A systeem als basis voor de stierkeuze waar-door wij denken dat een harmonischer gebouwde koe fokt met meer ruimte voor de uier.

Copie De P1010627

Zoals wij een koe graag zien.

Het frame

Onze dieren zijn gemiddeld iets kleiner dan de gemiddelde franse koe dat komt omdat de hoogtemaat niet onze prioriteit heeft, veel boeren fokken op liters melk en grote koeien, de onze zijn 1.43 m hoog en dat vinden wij genoeg.

 

Onze fokkerij is gericht op harmonieus gebouwdde koeien die voldoende melk geven met goede gehaltes en die meerdere lactaties meegaan.

 

De benen en de klauwen

De klauwen hebben we de eerste jaren laten bekappen omdat we behoorlijk veel problemen hadden met de klauwen. De problemen waren stinkpoten, gezwollen kroonranden, volle en soms dubbele zolen en lange nagels. Vooral het jongvee had hele weke klauwen doordat ze in de winter in een potstal zaten, die ons inziens te vochtig was en de standplekken aan het voerhek tesnel te vuil werden. Het volgende jaar hebben we de nieuwe jongveestal gebouwd en daar is het allemaal veel comfortabeler en schoner. Sindsdien zijn de klauwproblemen aanzienlijk verminderd. Tot 2004 hebben we de koeien nog jaarlijks laten bekappen, daarna in 2006 hebben we alleen de beesten bekapt die nog problemen hadden en onderhoud nodig hadden en in 2008 waren dat nog 20 koeien maar geen vaarzen meer.  Sindsdien is de klauwbekapper niet meer geweest en behandelen we indien nodig de individuele probleem koeien zelf.

 Mortelaro hebben we gelukkig nog nooit gehad en een voetenbad gebruiken we ook niet. Wij denken dat veel problemen met het been-en klauwwerk zijn te voorkomen te zorgen dat de paden naar de percelen goed onderhouden worden en er geen lekkages zijn bij de waterbakken waardoor de koeien met hun poten in de modder komen te staan. Verder is een goed strobed erg belangrijk en een regelmatige gang van de mestschuif zodat de vloer redelijk droog blijft. Een laag krachtvoerverbruik (500 kg per koe per jaar) en voldoende structuur in het rantsoen komen ook ten goede aan de gezondheid van de klauw. Ook de stierkeuze is natuurlijk van invloed op de benen en klauwen en de koeien zoveel mogelijk buiten laten (10 maanden ) is ook een groot voordeel.