Gebouwen

De ligboxenstal  voor de melkkoeien is gebouwd in 1992,op franse leest gebouwd met één voergang aan de zijkant van de stal.  De stal is 60 meter lang en 20 meter breed en heeft een zelfsluitend voerhek over de gehele lengte.  Er zijn  96 ligboxen met matassen als ligbed verdeeld over twee rijen , dus de koeien liggen met de koppen naar elkaar toe en daartussen is een ruimte van twee meter waar we tot 2012 ronde balen stro neer  zetten om de de boxen te strooien. Tijdens de stalperiode maken we de boxen 2x daags schoon en gaat de mestschuif ook 4 x per dag. De stal heeft een dichte vloer en een automatische mestsschuif  die uitkomt in een buitenput. 

Er is een afkalfgedeelte en ziekenstal . Een graansilo met pletter is aanwezig om ons eigen geteelde graan te gebruiken als krachtvoer d.m.v. 3 krachtvoerstations die drie soorten krachtvoer kunnen verstrekken en op één daarvan  is een propyleenglycol systeem (propydos) aangebracht om verse koeien propyleen te verstrekken.

Einde Verbouwing (1)

Melkstal (1)

Melkstal

Melkstal

Sinds juni 2013 hebben we de melkstal gerenoveerd, we hebben praktisch alles vernieuwd, de oude installatie hebben we vervangen voor een nieuwe melkstal inrichting van SAC Christensen. Aan de betonnen construktie is niks veranderd, wel hebben we het ijzerwerk tegen de buitenmuren vernieuwd zodat er nu 18 koeien tegelijk gemolken kunnen worden. We melken nu met een 2x9 visgraatstal 42° in dezelfde ruimte met nieuwe melkstellen, nieuwe automatische afname, nieuw pulsatie systeem met melkindicaters en nieuwe spoelleidingen en jetters.

 Er was een alfa laval melkstal 2x6 visgraat 30° met automatische afname tot juni 2013 aanwezig. Het tanklokaal bevat een tank met de capaciteit 9200 liter.Er is een af te sluiten wachtruimte.

Een melkfiltersysteem voordat de melk in de tank komt kennen ze hier niet. Ook de kwaliteitseisen zijn anders maximaal 250.000 cellen ipv. de Nederlandse 400.000 ; een kiemgetal van max. 50.000 ipv. de hollandse 100.000; het boterzuurgehalte wordt elke maand 2x gecontroleerd . 

De melk en haar kwaliteit

Wat in Nederland het KKM keurmerk is heeft hier de naam agriconfiance. Daarmee verplicht men zich de nodige hygiëneregels in acht te nemen .
Wij hebben de indruk dat hier meer problemen zijn met boterzuur dit wordt maandelijks 2x gecontroleerd het hele jaar door en de bovengrens is 1000 . 
Het ureumgehalte wordt drie maal per maand onderzocht.

Jongveestal

Jongveestal

jongveestal

Bouwjaar 2001.

Het voorstste gedeelte van deze stal is het gedeelte dat bestemd is voor de grotere dieren met vier afdelingen waarin totaal 61 ligplaatsen zijn. Hierin zijn  verschillende lixboxbreedtes en koematrassen. Betonnen roostervloeren met onderkeldering voor de mestopslag (400m3) en zelfsluitende voerhekken en een centrale voergang, dus toch naar nederlands model. Dit gedeelte is 15.5 meter breed en 30meter lang met vrije overspanning.

Het achterste gedeelte is bestemd voor de kalveren die gespeend zijn (van de melk af) , zij komen hier op stro dat onze voorkeur heeft omdat het warmer is en we met kleine groepjes per hok werken. Dit gedeelte is 12 meter lang en ook 15.5 meter breed.

We hebben deze stal gebouwd omdat voorheen het jongvee verdeeld was over 4 schuurtjes op stro , wat veel handwerk met zich meebrengt. Sommige gebouwen waren ook niet toegankelijk met de trekker en er moest dus ook handmatig gevoerd worden.

Kalveren-stal-

Jonge kalveren huisvesting

Kraamafdeling

Deze is gehuisvest in een oude aardappelloods. Hier in staan 10 individuele verrijdbare eenlingboxen. Het grote voordeel van deze boxjes is dat je ze makkelijk buiten kunt rijden om schoon te maken.

Tegenover de eenlingboxen hebben we van de oude aardappelsilo's groepshokken gemaakt op stro van 6 meter breed en 8 meter lang afgesloten met een draaibaar hek zoadat we met de manitou de hokken kunnen uitmesten. Aan de poort is een milkbar en een voerbak bevestigd. 

P1530563

Bestrijdingsmiddelen lokaal in machine berging

Machineberging

We hebben een oude schuur waar vroeger vee in stond omgebouwd tot machineberging annex werkplaats en spuitmiddelenlokaal. 

We willen graag dat alle machines binnen kunnen staan om hun levensduur te verlengen. Een ruime werkplaats is ook altijd handig en het spuitmiddelen lokaal is vanaf 2009 verplicht. Hier vullen we ook de spuit door middel van een pijp afkomstig uit het waterreservoir.