Gewassen introductie

We telen drie gewassen op ons bedrijf , te weten gras, mais en voederbieten.(voorheen graan.) We passen regelmatig vruchtwisseling toe.

Een perceel wordt eerst voor 5 a 6 jaar als grasland gebruikt en daarna wordt er 2 of 3 seizoenen mais gezaaid en tot slot nog  1 jaar graan. Dit deden we zo tot de zomer van 2012. Daarna zijn we gestopt met de graanteelt en zijn we begonnen met voederbieten te verbouwen. We denken door middel van deze methode van vruchtwisseling een hoog rendement droge stof te oogsten en op deze manier zo economisch mogelijk in onze voerwinning te voorzien. Op 4 ha van ons land is het te nat om vruchtwisseling toe te passen en blijft dus altijd blijvend grasland. De overige 85 ha  zijn verdeeld in 20 ha mais , 2 ha voederbieten en 63 ha gras.

 

Oogst05-20-08-2011

Koeien (7)

Engels raaigras met klaver

Grasland

Het gras wordt in april en/of in augustus gezaaid op de percelen. In deze periode komt het graszaad snel tot ontkiemen omdat de grond in het voorjaar snel opwarmt en voldoende vocht heeft en in augustus is de grond nog warm van de zomer en vanaf half augustus valt hier over het algemeen regelmatig een buitje. Een ander groot voordeel van zaaien in augustus is dat je eind september begin oktober al een eerste snede gras hebt. En twee a drie weken later is er weer een grassnede. 

 

De wortels kunnen zich zo goed ontwikkelen en hechten goed in de grond. Er ontstaat zo een dichte graszode met minder kans op onkruidvorming als de winter invalt.  Bij het aanbreken van de lente zal het gras dan een goede start kunnen maken.

 

lees verder over grasland >>