Gewassen introductie

We telen drie gewassen op ons bedrijf , te weten gras, mais en voederbieten.(voorheen graan.) We passen regelmatig vruchtwisseling toe.

Een perceel wordt eerst voor 5 a 6 jaar als grasland gebruikt en daarna wordt er 2 of 3 seizoenen mais gezaaid en tot slot nog  1 jaar graan. Dit deden we zo tot de zomer van 2012. Daarna zijn we gestopt met de graanteelt en zijn we begonnen met voederbieten te verbouwen. We denken door middel van deze methode van vruchtwisseling een hoog rendement droge stof te oogsten en op deze manier zo economisch mogelijk in onze voerwinning te voorzien.  Op 4 ha van ons land is het te nat om vruchtwisseling toe te passen deze percelen gebruiken we voor het jongvee en om te hooien. 

Het bouwplan ziet er vanaf 2019 als volgt uit:  75 ha grasland,  22.5 ha mais en 2.5 ha voederbieten.

 

Oogst05-20-08-2011

Koeien (7)

Engels raaigras met klaver

Grasland

Het gras wordt in april en/of in augustus gezaaid op de percelen. In deze periode komt het graszaad snel tot ontkiemen omdat de grond in het voorjaar snel opwarmt en voldoende vocht heeft en in augustus is de grond nog warm van de zomer en vanaf half augustus valt hier over het algemeen regelmatig een buitje. Een ander groot voordeel van zaaien in augustus is dat je eind september begin oktober al een eerste snede gras hebt. En twee a drie weken later is er weer een grassnede. 

 

De wortels kunnen zich zo goed ontwikkelen en hechten goed in de grond. Er ontstaat zo een dichte graszode met minder kans op onkruidvorming als de winter invalt.  Bij het aanbreken van de lente zal het gras dan een goede start kunnen maken.

 

lees verder over grasland >>

mais2011

Maisland 2011

Maisteelt

De mais kan gezaaid worden tussen 20 april en 10 mei als de weersomstandigheden dit toelaten natuurlijk. De laatste jaren geven wij er de voorkeur aan om na 1 mei te zaaien omdat wij vinden dat de bodemtemperatuur dan warmer is en de mais een goede start maakt. Het eerste jaar, nadat er gras heeft gestaan bemesten we het maisland niet met dierlijke mest en ook niet met kunstmest. Ten eerste is het verboden en ten tweede is het ook niet nodig omdat de mais genoeg voedingsstoffen uit de grond kan halen van het ondergeploegde gras van het vorige seizoen. 

We zaaien ieder jaar 4 tot 8 verschillende rassen.

 

Lees verder over maisteelt >>

Graan2011 (7)

Graan 2011

Het graan

Het graan kan hier worden gezaaid vanaf 1 november. We ploegen de grond en dan laten we het door de loonwerker in zaaien door een combinatie van een rotorkopeg en zaaimachine in één werkgang. Dit seizoen hebben we 5 ha tarwe ingezaaid.

 

Tot 2010 zaaiden we ook 4 ha gerst en 2 seizoenen hebben we ook 3 ha koolzaad gezaaid . Vanaf 2010 zaaien we alleen nog tarwe omdat we meer gond beschikbaar willen hebben voor de koeien en doordat het melkquotum is verruimd en er is hier bijna elk jaar een overschrijding van het melkquotum toegestaan met enkele procenten.   

 In 2012 hebben we voor de laatste keer graan geoogst.

Lees verder over het graan >>

 

 

groenbemester

18° 29/02/2012

Verplichte groenbemester

Groenbemester na mais is verplicht.