Jongvee opfok

Zoals gezegd blijven alle vaarskalfjes op het bedrijf tot ze afkalven.  Als een vaars afgekalfd heeft maken we een keuze of we  deze afgekalfde vaars willen houden om te melken en als ze ons goed bevalt dan blijft ze en zo niet, dan doen we ze in de verkoop. We verkopen 15 a 25 vaarzen per jaar . Aan boeren in de buurt of voor de export. 

De kalfjes krijgen de eerste 4 a 5 dagen 2 x maal daags 2 liter biest van hun eigen moeder en zitten in een eenlingbox op strobed, zo liggen ze schoon en droog.   Na de vijfde dag krijgen ze twee liter electrolytenmix om diaree te voorkomen , vervolgens krijgen ze 2x daags 2,5 liter volle melk , die altijd opgewarmd wordt tot 40° c. 

Onderkomen kalfjes

JONGVEE (4)

Onderkomen kalfjes

Groepshuisvesting

Na 14 dagen worden de kalfjes onthoornd als dat nodig mocht zijn. We hebben sinds 2015 al verschillende vaarskalfjes die HOORNLOOS  geboren zijn en gaan ze daarna naar een groepshok (maximaal 6 kalfjes) op stro. Hier krijgen ze 2.5 liter melk 2x daags  via een milkbar en beginnen we met kalverbrokjes genaamd Fribror Croissance en hooi te voeren en is onbeperkt water beschikbaar. 

Hier verblijven de kalveren tot 11-12 weken. Wanneer ze genoeg krachtvoer eten,  2 kilo per dag en een gewicht van 90 tot 100 kilo bereikt hebben stoppen we met de melk. De laatste 2 weken laten we ze ook wennen aan het eten van mais.

De jonge kalveren zitten vanaf de geboorte totdat ze van de melk afgaan in de kraamafdeling , daarna gaan ze naar een ander gebouw.

Groepshok jongveestal

Groepshok jongveestal

Jongveestal

Nu komen de kalveren in de jongveestal (bouwjaar 2001) in een groepshok waar we er vier van hebben , maximaal 5 dieren per hok op stro.Hier voeren we ze onbeperkt hooi en water en ze krijgen 2x per dag mais en krachtvoer .

De kalveren blijven hier tot ongeveer 6 maanden en gaan dan in de winterperiode naar de afdeling ligboxen in de jongveestal. In de zomer gaan ze allemaal naar buiten.

Als de kalveren 6 maanden oud zijn en voldoende gegroeid zijn (200 kg ongeveer) en de klauwen sterk genoeg zijn gaan ze naar de ligboxenafdeling.

Copie De Copie De 2004 035

Ligboxen afdeling jongveestal

Ligboxafdeling

Dit is een stal met betonnen roostervloer en putten met ligboxen waarin een matras ligt. De jonge dieren kunnen hier heerlijk rusten en herkauwen. 

De stal heeft vier afdelingen met verschillende  soorten boxen en boxbreedtes. Voor de kleinste dieren is de boxbreedte 85 cm. De tweede afdeling is met boxbreedte 93 cm, de derde afdeling heeft een boxbreedte van 1 meter en 2 cm en voor de grootste dieren is de afmeting 1 meter en 10 cm.

Naar mate de dieren groter worden verhuizen ze naar de volgende afdeling. Vanaf 15 maanden kunnen ze gestierd worden.  Ze verblijven in deze stal tot het tijdstip aangebroken is dat ze bijna gaan kalven. (vanaf ongeveer 24 maanden dus) . Een week van te voren verhuizen we ze naar de koeienligboxenstal waar ze alvast kunnen wennen aan het koeienrantsoen en de melkstal en de krachtvoerboxen en natuurlijk aan hun nieuwe collega's en omgeving. 

Het jongvee krijgt per dag, per dier :

2.5 kg ds mais , 4 kg ds kuilgras, 0.5 kg eiwitbrokken, 100 gram mineralen, 25 gram zout en 2.5 kg hooi.

Dubbeljongvee

Zomerperiode

In de zomer gaan de kalveren vanaf de leeftijd van 4 maanden naar buiten.De afgelopen jaren hebben we met 4 leefijdsgroepen geweid , maximaal 20 dieren per groep . Zo hadden we een groep in de leeftijd van 4 tot 9 maanden, een groep van 10-14 maanden, 1 groep vanaf 14 maanden (de te insemineren groep) en de een groep met de drachtige pinken. Voordat de dieren naar buiten gaan krijgen ze 2 mineralenbolussen en een flectron tegen de vliegen. De leverancier van deze flappen tegen de vliegen adviseerd 1 per dier aan maar na jaren van experimenteren hebben we gemerkt dat 1 per drie dieren ook genoeg is om de hele groep vrij van vliegen te laten blijven. Ook worden alle dieren 1 maal per jaar ontwormt.Omdat het jongvee veel buiten loopt in de zomer en de pinken toch geinsemineerd moeten worden en soms individuele aandacht nodig hebben zoals ontwormen , drachtigcontrole of bijspenen verwijderen hebben we op een oud wielframe een voerbak gelast met daarop twee zelfsluitende voerhekken. Met een beetje voer kunnen we ze dan lokken en zetten ze zichzelf vast zodat we niet iedere keer 1 pink naar de stal hoeven te halen maar in de wei kunnen behandelen.