Kunstmatige inséminatie

We kiezen hier bewust voor , omdat je daardoor vooruitgang en verbetering van de veestapel kunt bevorderen. Een eigen stier gebruiken we een enkele keer voor een koe die moeilijk drachtig is te krijgen.

Door een goede stierkeuze bij de juiste koe krijgt het kalfje betere genetische eigenschappen dan haar moeder.
 

P1490872

hoogzwangere koe

Zwangere koe

Doe het zelf KI

Drikus had in Nederland al een cursus gevolgd om zelf te gaan insemineren (of te wel ka-ieteren), hiermee is hij niet meteen begonnen maar na de mkz crisis in 2001 toen hebben we zelf een stikstofvat aangeschaft en sperma ingekocht. Op deze manier kun je het beste tijdstip van stieren  zelf bepalen en ben je niet afhankelijk van de inseminator die zijn route rijdt en in ons geval niet van plan was om van onze  bedrijfskleding gebruik te maken. Wij willen echter het risico van ziekte insleep  minimaliseren.

Franse stieren gebruiken we niet zo vaak meer sinds we aan dhz ki doen omdat we vooral de vererving van de gehaltes vet en eiwit veel te laag vinden.  Veel franse stieren hebben ook nog geen triple a code.

Toen we hier in 2000 kwamen waren de gehaltes vrij laag. Het gemiddelde vetgehalte was 3.95 en het eiwit was 3.17 dat was een reden om vooral te gaan fokken op het verhogen van de gehaltes. Dit is nu gemiddeld 4.40 % vet en 3.40% eiwit.

Een ander voordeel van dhz ki is dat je de koeien niet meer apart hoeft te zetten en ze aan het voerhek kunt stieren en ze kunnen tegelijk met het hele koppel naar buiten wat dus veel minder stress veroorzaakt voor de koe. 

 

TripleA

In 2005 zijn we in contact gekomen met Marcel Verboom die als analist werkt voor Weeks Analysis, beter bekend als het triple aaa systeem. We zijn enthousiast geworden en we zijn begonnen met het individueel laten analyseren. Als er een koe is met een probleem dan willen we weten wat de oorzaak is van dat probleem en welke stier die oorzaak weg kan nemen; een fout ergens in de koe kan een probleem veroorzaken in een ander gedeelte van de koe. Het analyseren van relaties tussen lichaamsdelen geeft inzicht in de oorzaak van het probleem. Soms moet je bijvoorbeeld in de voorhand wat veranderen om in het achterstel een probleem op te lossen.

Het sperma kopen we bij verschillende leveranciers naar aanleiding van de uitslag van de triple a cijfers.

Heatime3

Heattime

 

Heatime

in 2009 hebben we een tochtigheids-detectiesysteem genaamt "heatime" aan geschaft, de directe aanleiding daarvoor was dat we in de stalperiode te weinig pinken tochtig zagen. De te dekken koeien en pinken krijgen een extra halsband met sensor om en door middel van activiteit meten kan gezien worden of een dier tochtig is. De kastjes die deze band uitlezen zitten in de jongveestal boven de waterbakken en in de koestal bij de uitloop van de melkstal. De centale kast waar alle berichten binnen komen hangt in het tanklokaal. Wij zijn zeer tevreden over dit systeem.