Maisteelt

Het eerste jaar maisland na gras wordt er niet bemest. Het tweede jaar dat we mais zaaien op het zelfde perceel brengen we er 50 m³ rundvee-drijfmest op. Tegelijk met het zaaien wordt er 100 kg 18/46 NP kunstmest bijgezaaid in de rij.

In 2011 was de gemiddelde opbrengst 13.8 ton ds/ha. De laatste 10 jaar was de gemiddelde opbrengst tussen de 11 en 15 ton ds/ha.

Onkruidbestrijding doen we 1 keer als de plant 2 a 4 blaadjes heeft.

De maisoogst is hier beduidend later dan in Nederland altijd na half oktober.

 

DCP 1165

01maisdemo-20-09-2011

Maisdemo

Mais demonstratieperceel met 21 rassen

in 2011 hebben we in samenwerking met EVEN (de leverancier van zaad) een mais demonstratieperceel gezaaid . 21 verschillende rassen zijn er in gezaaid en geoogst.

P1320291

Cannabis tussen de mais verstopt

Wat ruist er door het struikgewas?

In 2010 vonden verschillende boeren ook een ander gewas tussen hun maisplanten. Zo ook op een van onze percelen.

De eigenaar hiervan was nog niet wakker genoeg schijnbaar . Wij waren er eerder voor onze maisoogst, dan hij voor zijn canabis oogst, dus de zijne is verloren gegaan.

P1320295