Voerbeleid

Ons voerbeleid is gebaseerd op het  zelfvoorzienend zijn van het bedrijf.

Zo economisch mogelijk . Geen kunstmest op grasland.

Beregening is ook niet nodig, de grond houdt het water goed vast.

Optimaal profijt maken van onze drijfmest en de varkensmest van een collega boer in de buurt en regelmatige vruchtwisseling.

Ook proberen we zo min mogelijk chemische bestrijdingsmiddelen te gebruiken en werken met weilandbloter en weidesleep.

Regelmatige grondanalyses zorgen er voor dat we een gericht mestbeleid kunnen toepassen om de bodem gezond en vruchtbaar te houden

In de de winter komt er groenbemester op het maisland.

P1540846

Gemengd voeren 

Er wordt bij ons gemengd gevoerd . In de Keenan-voermengwagen wordt kuilgras, mais, koolzaadstro, voederbieten, eiwitbrok, mineralen en zout gemengd.

Het voer ligt opgeslagen in verschillende silo's. 3 maissilo's waarvan  2 overdekt en 2 overdekte grassilo's .Dit vonden we in het begin wel een raar idee maar na éen winter regen snapte we daar het nut toch wel van.

De voermengwagen wordt gevuld met een verreiker van het merk Manitou.

P1530535

Het Winterrantsoen 

Voor de melkkoeien bestaat het winterrantsoen in kg droge stof (ds) per koe, per dag :

  • mais 12 kg ds  
  • kuilgras 2.6 kg ds
  • voederbieten 1.5 kg ds
  • stro 0.5 kg ds 
  • eiwitbrokken 1.5 kg ds 
  • mineralen (5-25-5) 250 gram 
  • zout 40 gram 

De koeien worden bijgevoerd via de krachtvoerautomaat met graan en eiwitbrok, propydos en krachtvoer.